ศูนย์การเรียนรู้

“บ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ”

ศูนย์การเรียนรู้

Emotional Connection

Emotional Connection หรือ อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน เป็นศัพท์เทคนิคทางจิตวิทยา มีความหมายว่า “การเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึก” ระหว่างคนสองคน

ศูนย์การเรียนรู้

สอนลูกอย่างไรจึงจะได้ผล

พ่อแม่หลายคนมักบ่นให้ดิฉันฟังว่าไม่สามารถสอนลูก ๆ ได้ เพราะสอนเท่าไรเขาก็ไม่ฟัง

ศูนย์การเรียนรู้

ข้อคิดชีวิตคู่

… ตายายคู่หนึ่งจูงมือ ค่อย ๆ พากันเดินเข้าร้านฟาสต์ฟู๊ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ แลดูแปลกตาท่ามกลางเหล่าวัยรุ่นหนุ่มสาว สายตาหลายคู่จ้องมองมาอย่างชื่นชมในความรักที่ยืนยาวมากว่าครึ่งศตวรรษของสองตายาย

ศูนย์การเรียนรู้

พ่อแม่ทะเลาะกันแต่ปัญหาเกิดกับลูก

จริงอยู่ที่สามีและภรรยาเป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้าง แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อมีการทะเลาะกันทุกคนในครอบครัวต่างก็ได้รับผลไปตาม ๆ ตาม แต่ที่หนักที่สุดคือลูก

ศูนย์การเรียนรู้

ทำอย่างไรให้ลูกวัยรุ่นยอมรับกฎเกณฑ์

ในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น พ่อแม่จำเป็นต้องตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกปฏิบัติตาม เพื่อผลดีกับลูก แต่…ทำอย่างไรลูกวัยรุ่นจึงจะยอมรับกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ตั้งขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้

สอนให้ลูกเชื่อฟัง…

การสอนเรื่องการเชื่อฟังในเด็กเล็กนั้น เราต้องมุ่งเน้นหลัก 3 ประเด็นคือ

ศูนย์การเรียนรู้

พ่อแม่ที่วัยรุ่นต้องการ

จากการรวบรวมงานวิจัยจำนวนมาก พบว่าวัยรุ่นต้องการและอยากได้พ่อแม่ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ 10 ประการดังต่อไปนี้

Family with teenagers
ศูนย์การเรียนรู้

การเป็นพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่น

พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นทุกคนคงมีประสบการณ์คล้าย ๆ กันว่าทำไมลูกที่เคยเป็นเด็กน่ารัก ว่านอนสอนง่าย กลับกลายเป็นเด็กที่ดูจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ แถมยังมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้พ่อแม่ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่