ศูนย์การเรียนรู้

“บ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ”

ศูนย์การเรียนรู้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับครอบครัว!

จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 (โดย UNFPD) พบว่า รูปแบบครอบครัวไทยในปัจจุบัน ทั้งสิ้น 7 ประเภท ดังนี้

ศูนย์การเรียนรู้

โรคดื้อและต่อต้าน (ODD)

เด็กที่มีอารมณ์เกรี้ยวกราด โกรธง่าย และมีพฤติกรรมรุนแรงต่อพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เป็นประจำ อาจเป็นโรคดื้อและต่อต้าน (Oppositional Defiant Disorder) หรือ โอดีดี (ODD)

ศูนย์การเรียนรู้

ลูกแต่ละวัยต้องการความรักแบบไหน?

ทุกวันนี้วันแห่งความรักมักกลายเป็นวันของ “คู่รัก” อันที่จริงแล้ววันแห่งความรักนั้นคนทุกวัยทุกสถานภาพสามารถใช้ได้
บทความนี้ผมอยากพูดถึงความรักของพ่อแม่ต่อลูก

ศูนย์การเรียนรู้

“ช่าง” กับ “ความรัก”

เรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาก็เช่นกัน หากมีอะไรผิดปกติ เราก็ต้องรีบแก้ไข ผมจึงขอนำเสนอความเป็น “ช่าง” ที่ต้องหลีกเลี่ยงและต้องมีสำหรับความรักความสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้

เด็กไทยในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ที่ทำการสำรวจ “ชีวิตเด็กไทยใน 1 วัน” พบว่ามีเรื่องท้าทายให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ยุคใหม่ไม่ใช่น้อย

ศูนย์การเรียนรู้

โรคซึมเศร้า

เมื่อใครมีอาการเครียด เก็บกด ซึมเศร้า และคิดอยากตาย เรามักเรียกคนที่มีอาการเหล่านี้เป็น “โรคซึมเศร้า” ตามข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง 5-7% ของจำนวนประชากร หรือราว 3.5-4.5 ล้านคน ตัวเลขไม่น้อยเลยครับ…

ศูนย์การเรียนรู้

รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส (ตอนที่ 2)

ประเภทที่สาม สัมพันธภาพแบบพึ่งพาอาศัยกัน เข้าทำนอง “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” สัมพันธภาพแบบนี้เป็นสัมพันธภาพที่มีคุณภาพที่สุด

ศูนย์การเรียนรู้

รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส (ตอนที่ 1)

รูปแบบความสัมพันธ์ของคู่สมรสอาจแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ (1) แบบฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงฝ่ายหนึ่ง (2) แบบไม่พึ่งกัน และ (3) แบบพึ่งพิงกันและกัน