ข่าวสารและกิจกรรม

“บ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ”

ข่าวสารและกิจกรรม

เติมรักให้กัน

สถาบันครอบครัวไทย (วิทยากรส่งเสริมประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัว) จัดหลักสูตรออนไลน์สำหรับคู่รัก – ภรรยาคู่ครอง – คู่ชีวิตในหัวข้อ … กิจกรรม “เติมรักให้กัน” ที่ส่งเสริมความรักมักทิ้งรัก