October 31, 2014

“บ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ”

ศูนย์การเรียนรู้

โรคซึมเศร้า

เมื่อใครมีอาการเครียด เก็บกด ซึมเศร้า และคิดอยากตาย เรามักเรียกคนที่มีอาการเหล่านี้เป็น “โรคซึมเศร้า” ตามข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง 5-7% ของจำนวนประชากร หรือราว 3.5-4.5 ล้านคน ตัวเลขไม่น้อยเลยครับ…