July 31, 2014

“บ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ”

Family with teenagers
ศูนย์การเรียนรู้

การเป็นพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่น

พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นทุกคนคงมีประสบการณ์คล้าย ๆ กันว่าทำไมลูกที่เคยเป็นเด็กน่ารัก ว่านอนสอนง่าย กลับกลายเป็นเด็กที่ดูจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ แถมยังมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้พ่อแม่ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่