รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส (ตอนที่ 2)

ประเภทที่สาม สัมพันธภาพแบบพึ่งพาอาศัยกัน เข้าทำนอง “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” สัมพันธภาพแบบนี้เป็นสัมพันธภาพที่มีคุณภาพที่สุด

ประเภทที่สาม สัมพันธภาพแบบพึ่งพาอาศัยกัน เข้าทำนอง “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” สัมพันธภาพแบบนี้เป็นสัมพันธภาพที่มีคุณภาพที่สุด เพราะเป็นสัมพันธภาพที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นในตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าและความสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งคู่อุทิศตัวต่อกันเพื่อร่วมกันสร้างครอบครัว ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์จึงเป็นแบบต่างฝ่ายต่าง “พะวง” ซึ่งกันและกัน และต่างฝ่ายต่างรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในครอบครัว

ในสัมพันธภาพแบบต่างฝ่ายต่างพึ่งพิงกันและกัน ฝ่ายชายจะ…

(1) รักภรรยาของเขา หมายถึงความซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว และไม่ปันใจไปให้หญิงใด เขาถือว่าภรรยาเป็นคนพิเศษสำหรับเขา

(2) ดูแลเอาใจใส่ภรรยา หมายถึงสนใจและใส่ใจเธอทุก ๆ ด้าน เขาแคร์ความรู้สึกของภรรยา เขารับฟังความคิดเห็นของภรรยา คอยตอบสนองในสิ่งที่ภรรยาต้องการ

(3) ทะนุถนอมภรรยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เขาตระหนักว่าผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่า ส่วนผู้หญิงเป็นเพศที่บอบบางกว่า จึงจำเป็นที่สามีจะต้องทะนุถนอม ดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้ภรรยาทำสิ่งที่หนักเกินกำลัง เขาถนอมน้ำใจภรรยาโดยไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจด้วยคำพูดหรือการกระทำใด ๆ

(4) ปฏิบัติต่อภรรยาอย่างให้เกียรติ เพราะเขาตระหนักว่าภรรยาคือคู่ชีวิตของเขาและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา เขาไม่เคยมองว่าภรรยาเป็นทาสรับใช้ และต่ำต้อยด้อยค่ากว่าเขา

(5) อุทิศตัวเพื่อภรรยา เขาเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อความสุขของภรรยา เขาถือคติว่าเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของภรรยาและลูก

ในนสัมพันธภาพแบบต่างฝ่ายต่างพึ่งพิงกันและกัน ฝ่ายหญิงจะ…

(1) ภาคภูมิใจในตัวสามี เธอมองว่าสามีคือ “ฮีโร่” ของครอบครัว

(2) รัก ให้เกียรติ และยกย่องสามี ไม่เพียงแสดงความรักด้วยการอุทิศตัวเธอเท่านั้น แต่เธอยังแสดงออกถึงการให้เกียรติและยกย่องสามีต่อหน้าคนอื่น ๆ และยังคอยปกป้องเกียรติยศของสามี เธอจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียเกียรติของสามีเลย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

(3) เชื่อฟังสามี เธอยินยอมและเต็มใจให้สามีเป็นช้างเท้าหน้าที่จะนำพาครอบครัวไป ส่วนเธอยินดีเป็นช้างเท้าหลังที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือสามี

(4) ดูแลเอาใจใส่และปรนนิบัติสามี เธอเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อสามีของเธอ ดูแลทั้งการแต่งกาย บุคลิก อาหาร สุขภาพ และพร้อมที่จะเป็น “ผู้ช่วย” สามีในทุกเรื่อง

(5) ให้กำลังใจสามีและยืนอยู่เคียงข้างสามี เธอจะเคียงข้างเขาในทุกสถานการณ์แม้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสเพียงใด และให้กำลังใจเขาทุกเรื่อง ไม่มีการซ้ำเติม

(6) เป็นหุ้นส่วนชีวิตกับสามี ไม่ใช่แค่สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ไม่ใช่แค่ภรรยา ไม่ใช่แค่แม่บ้าน ไม่ใช่แค่แม่ของลูก แต่เธอคือ “หุ้นส่วนชีวิต” เธอจะร่วมเป็นร่วมตายและร่วมหัวจมท้ายกับสามีในทุกสถานการณ์ในทุกหนทุกแห่ง ในวันแต่งงานภรรยาและผมสัญญากันว่า “เราจะร่วมชีวิตกันไปตลอด ไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ ไม่ว่าจะรวยขึ้นหรือยากจนลง ไม่ว่าเจ็บป่วยหรือสุขภาพดี ไม่ว่าในยามสถานการณ์ปกติหรือในยามคับขัน เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนกว่าความตายจะพรากเราไปจากกัน”

วันนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหน รูปแบบความสัมพันธ์มีผลอย่างมากต่อคุณภาพของชีวิตสมรส ถ้าไม่อยากให้ชีวิตสมรสต้องมีอันอับปางลง คุณต้องหันมาทบทวนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกัน และก็เป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นที่จะลงมือกระทำ เพราะชีวิตคู่เป็นเรื่องของคนสองคน ทั้งคุณและคู่สมรสของคุณต้องทำด้วยกัน…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us