พ่อแม่ที่วัยรุ่นต้องการ

จากการรวบรวมงานวิจัยจำนวนมาก พบว่าวัยรุ่นต้องการและอยากได้พ่อแม่ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ 10 ประการดังต่อไปนี้

1. พ่อแม่ที่ใส่ใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
2. พ่อแม่ที่เชื่อถือในตัวลูกไม่ใช่คอยแต่จ้องจับผิด
3. พ่อแม่ที่ไว้ใจและคาดหวังว่าวัยรุ่นจะทำในสิ่งที่ดีที่สุด
4. พ่อแม่ที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์
5. พ่อแม่ที่สื่อสารเป็นและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
6. พ่อแม่ที่แสดงความรัก
7. พ่อแม่ที่รักใคร่กลมเกลียวกัน
8. พ่อแม่ที่มีกฎระเบียบในการควบคุมดูแลลูกอย่างเหมาะสม
9. พ่อแม่ที่เป็นความภูมิใจของลูก
10. พ่อแม่ที่อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน และเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกวัยรุ่น

(บางส่วนจากหนังสือ “เลี้ยงลูกวัยรุ่น” เขียนโดย ดร. สมใจ รักษาศรี)