พ่อแม่ที่วัยรุ่นต้องการ

จากการรวบรวมงานวิจัยจำนวนมาก พบว่าวัยรุ่นต้องการและอยากได้พ่อแม่ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ 10 ประการดังต่อไปนี้

1. พ่อแม่ที่ใส่ใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
2. พ่อแม่ที่เชื่อถือในตัวลูกไม่ใช่คอยแต่จ้องจับผิด
3. พ่อแม่ที่ไว้ใจและคาดหวังว่าวัยรุ่นจะทำในสิ่งที่ดีที่สุด
4. พ่อแม่ที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์
5. พ่อแม่ที่สื่อสารเป็นและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
6. พ่อแม่ที่แสดงความรัก
7. พ่อแม่ที่รักใคร่กลมเกลียวกัน
8. พ่อแม่ที่มีกฎระเบียบในการควบคุมดูแลลูกอย่างเหมาะสม
9. พ่อแม่ที่เป็นความภูมิใจของลูก
10. พ่อแม่ที่อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน และเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกวัยรุ่น

(บางส่วนจากหนังสือ “เลี้ยงลูกวัยรุ่น” เขียนโดย ดร. สมใจ รักษาศรี)

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us