พ่อแม่ทะเลาะกันแต่ปัญหาเกิดกับลูก

จริงอยู่ที่สามีและภรรยาเป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้าง แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อมีการทะเลาะกันทุกคนในครอบครัวต่างก็ได้รับผลไปตาม ๆ ตาม แต่ที่หนักที่สุดคือลูก

(บางส่วนจากหนังสือ “เลี้ยงลูกวัยรุ่น” เขียนโดย ดร. สมใจ รักษาศรี)

1. ผลกระทบต่อจิตใจ

ผลการศึกษาชี้ว่าความรู้สึกของลูกเวลาพ่อแม่ทะเลาะกัน ได้แก่

• เสียใจ เศร้าและหดหู่

• โกรธ เคียดแค้น

• กลัว กังวล

• เบื่อและเซ็ง (ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เด็กวัยรุ่นหันไปหาสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ)

• หมดกำลังใจ ท้อแท้ (กระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเอง)

• เครียด เก็บกด และถูกกดดัน (ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพ อารมณ์ และการปรับตัว)

ผลกระทบเหล่านี้จะรุนแรงเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงในการทะเลาะกันของพ่อแม่ เมื่อถูกกระทบบ่อย ๆ และไม่สามารถขจัดความรู้สึกที่เกิดขึ้นออกไปจากจิตใจได้ มันจะค่อย ๆ เป็นปมฝังลึกไว้ในใจ กลายเป็นปัญหาทางจิตใจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

2. ผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรม

การเห็นภาพของการขัดแย้งและการทะเลาะกันของพ่อแม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เพียงพอให้ลูกสามารถซึมซับและทำตามตัวอย่างนั้นได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ลูกจะโตขึ้นมาพร้อมกับทัศนคติที่ว่าการทะเลาะกัน (หรืออาจรวมถึงการใช้กำลังต่อกัน การทำลายข้าวของ) เป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นเรื่องที่สามารถทำได้

ไม่เพียงเท่านั้น เขายังมีปัญหาในการเรียนรู้หลักความประพฤติที่ถูกต้องเพราะ ขาดตัวอย่างที่เหมาะสม การเห็นภาพความรุนแรงตลอดช่วงชีวิตยังอาจส่งผลให้เด็กกลัวและหลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนั้นเด็กที่มีประสบการณ์พ่อแม่ทะเลาะกันอยู่เสมอ เมื่อแต่งงานไปแล้วก็มักจะมีชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งเช่นเดียวกับพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่คุณทะเลาะกันแบบไหน บางทีคุณกำลังทะเลาะกับคู่สมรสให้ลูกของคุณเห็นอยู่แบบนั้น

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us