มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

Thai Family Foundation

องค์กรเอกชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

"สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อสังคมที่มั่นคง"

ปรัชญาของมูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย​

ดร. สมใจ รักษาศรี

โพสต์ล่าสุด / Recent Posts

ข่าวสารและกิจกรรม

เติมรักให้กัน

สถาบันครอบครัวไทย (วิทยากรส่งเสริมประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัว) จัดหลักสูตรออนไลน์สำหรับคู่รัก – ภรรยาคู่ครอง – คู่ชีวิตในหัวข้อ … กิจกรรม “เติมรักให้กัน” ที่ส่งเสริมความรักมักทิ้งรัก

Read More »
ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟคริสเตียนประจำปีครั้งที่ 10 เพื่อการกุศล

ชมรมกอล์ฟคริสเตียนแห่งประเทศไทย (Thailand Christian Golf Club) ได้จัดแข่งขันกอล์ฟประจำปีทุกปี

Read More »

ดำเนินการเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ครอบครัวให้คนทุกกลุ่มอายุ

Our Services

Couple and Marriage Counseling

Parent and Family Counseling

Premarital Workshops

Teenage Empowerment Workshops

Juvenile Rehabilitation Seminars

Early Education Workshops