ให้สัมภาษณ์สปริงนิวส์ กรณีลูกฆ่าพ่อแม่

ดร. สมใจ รักษาศรี ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ ดร. สมใจ รักษาศรี ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทยในประเด็นที่กำลังเป็นข่าวเกรียวกราวเกี่ยวกับกรณีลูกฆ่าพ่อแม่ว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

สิ่งที่พ่อแม่มักพลาดบ่อยๆ เมื่อลูกเป็นวัยรุ่น (ตอนที่ 2)

อย่างที่กล่าวไว้ในฉบับที่แล้วว่าการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก นัก เพราะวัยนี้เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เด็กวัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ไม่น้อย ปัญหาก็มีตั้งแต่ไม่เชื่อฟัง ไม่สนใจการเรียน มีแฟน ติดสื่อ ติดเพื่อน เป็นต้น