"อย่า" เพื่อจะไม่ "หย่า"

นอกจากศิลปะหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ ชีวิตคู่ แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ การหย่าร้าง ลดน้อยลง คือ การเลือกคู่ครอง ผลการศึกษายืนยันว่าการเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่

การเลี้ยงลูกวัยรุ่น – พ่อแม่ที่วัยรุ่นอยากได้

วัยรุ่นต้องการพ่อแม่ที่ให้อิสระและเปิดใจกว้างยอมรับ โดย… ดร. สมใจ รักษาศรี (หมายเหตุ:  บทความนี้สรุปจากหนังสือ “เลี้ยงลูกวัยรุ่น”) ความจำเป็นที่จะต้องให้อิสระและเปิดใจกว้างยอมรับ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นกับลูกวัยรุ่น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างในตัวลูกเปลี่ยนไป บางทีจากเด็กที่น่ารักกลายเป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยน่ารัก บางทีจากเด็กเรียบร้อยกลายเป็นวัยรุ่นที่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยเอาเสียเลย หรือบางทีจากเด็กที่พูดเก่งกลายเป็นวัยรุ่นที่เงียบขรึม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ เพื่อเตรียมคน ๆ นั้นสู่วัยผู้ใหญ่ การตอบสนองของพ่อแม่จะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้  หากพ่อแม่ตอบสนองด้วยการ “ขัดขวาง” และไม่ยอมรับ ผลลัพธ์ก็คือการต่อสู้และการขัดขืน  ซึ่งอาจลงเอยด้วยความสัมพันธ์ที่แตกร้าว การตอบสนองในทางตรงกันข้าม คือ เปิดใจกว้างและยอมรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีศิลปะจะให้ผลดีกว่า พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้ว่าจะเปิดใจกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้อย่างไร ประการแรกทำความเข้าใจพัฒนาการของลูก เมื่อพ่อแม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกวัยรุ่นนั้นเป็นผลมาจากพัฒนาการทางร่างกาย ความคิด จิตใจ และอารมณ์ของเขา (เช่น อารมณ์แปรปรวนขึ้น ๆ ลง ๆ การเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจา ท่าทียโส ดื้อรั้น ลองดี และเถียงคำไม่ตกฟาก) การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของลูกก็จะง่ายขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำในตอนนี้คือ ควบคุมอารมณ์ ให้อภัย ให้โอกาส และคอยช่วยเหลือลูกวัยรุ่นในการปรับตัวเพื่อให้เขาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตินี้ไปให้ได้   โดยคิดถึงวันข้างหน้า วันที่ลูกได้ก้าวพ้นช่วงแห่งความอลหม่านนี้แล้วและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคง…

การเลือกคู่ครอง

สถาบันครอบครัวไทย โดย ดร. สมใจ รักษาศรี ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายครอบครัว

สถาบันครอบครัวไทย (องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการพัฒนาครอบครัว) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรใน ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ให้กับหลายกลุ่มและองค์กรในช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

วิทยากรกระบวนการ

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและให้ความรู้… โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวในระดับประเทศ

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และต้องการวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวมากว่า 15 ปี เชิญติดต่อมายังสถาบันครอบครัวไทย… ติดต่อ อ. จินตนา 086 3880169

ความรุนแรงในครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีการทำร้ายกันระหว่างคู่สมรสอยู่ในลำดับที่ 30 ของโลก และสามีทำร้ายภรรยาอยู่ในลำดับที่ 7 ของโลก และความรุนแรงดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ​ซึ่งปัจจัยหลัก​ใน​การกระตุ้น​ให้ก่อ​เหตุ​เกิดจาก​การดื่ม​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์

ได้เวลาครอบครัว

ครอบครัว คือสถาบันแรกของมนุษย์และมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกทุกคน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ชีวิตคนเราถือกำเนิดขึ้นในครอบครัว โดยมีพ่อและแม่เป็นเบื้องต้น ตั้งแต่วัยทารกผ่านวัยเด็กและวันรุ่น จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพเป็นแบบใด มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโต จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นสำคัญ ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขหรือวุ่นวาย

ภาพความรุนแรงในครอบครัว

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงต่อสตรี

ระหว่างที่เตรียมข้อมูลและเตรียมนำสัมนาสมัชชาสตรีและครอบครัวให้กับจังหวัดพังงา ผมได้เห็นภาพวาด 2 ภาพที่ทำให้ต้องเขียนบทความนี้เป็นบทนำในวารสารครอบครัวฉบับนี้ ภาพแรกเป็นภาพที่ชื่อว่า “ครอบครัวของฉัน” ผมคงไม่ต้องบรรยายภาพ ผู้อ่านคงบรรยายเองได้ว่าครอบครัวนี้ควรจะเป็นอย่างไร อีกภาพหนึ่งชื่อภาพว่า “My Family and Me” (ครอบครัวของฉันและฉัน)

วารสารครอบครัว ปีที่ 5 ฉบับที่ 16

วารสารครอบครัว ปีที่ 5 ฉบับที่ 16

เนื้อหาในฉบับนี้ประกอบไปด้วย

  • ความรุนแรงในครอบครัว
  • อย่าปล่อยให้ความรักหมดอายุ
  • ลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารทางบวก
  • การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่คือ “ต้นทุนชีวิต” ของลูก
  • สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อชีวิตคู่ทีมีความสุข
  • เด็กติดเกมส์คือปัญหาของพ่อแม่ยุคใหม่
  • คำพูดที่ลูกๆ อยากได้ยินจากพ่อแม่
  • นิสัยที่เป็นบ่อนทำลายความสุขในชีวิตคู่
  • แคลเซี่ยมรักษาโรคกระดูกพรุนได้จริงหรือ