"อย่า" เพื่อจะไม่ "หย่า"

นอกจากศิลปะหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ ชีวิตคู่ แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ การหย่าร้าง ลดน้อยลง คือ การเลือกคู่ครอง ผลการศึกษายืนยันว่าการเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่

การเลือกคู่ครอง

สถาบันครอบครัวไทย โดย ดร. สมใจ รักษาศรี ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสม

เรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวคือรากฐานของสังคม ถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็ง สังคมก็จะอ่อนแอ” แต่ทุกวันนี้สถาบันครอบครัวกำลังถูกเล่นงานอย่างหนัก ปัญหานานัปการระดมเข้าหาครอบครัว และก่อให้เกิดปัญหาสืบเนื่องตามมาอีกมากมาย ครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขดูจะกลายเป็นเหมือนเทพนิยายที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง บางคู่แต่งงานกันไม่กี่เดือนก็ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นขอแยกทางกัน