อดเปรี้ยวไว้กินหวาน และ ฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอมโดยหลักสูตร อดเปรี้ยวไว้กินหวาน และ ฉันเป็นเด็กดี ให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย (มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557

Details

เลี้ยงลูกวัยรุ่น หนังสือออกใหม่

แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ที่สำคัญ แต่พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นก็อาจจะรู้สึกวุ่นวายใจและบางครั้งอาจจะรู้สึกยุ่ง ยากใจในการเลี้ยงดูลูกที่เป็นวัยรุ่น นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างของลูกวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวลว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับลูกที่เลี้ยงมาตั้งแต่ แบเบาะ คำถามหลาย ๆ คำถามเกิดขึ้น เช่น ทำไมลูกจึงเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้

Details
การให้ความรู้กับผู้ปกครองที่ลูกเป็นวัยรุ่น

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

สถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมค่ายฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

Details
การอบรม ชีวิตคู่ คู่ชีวิต

"ชีวิตคู่ คู่ชีวิต"

สถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการอบรมคู่สมรสในหัวข้อ “ชีวิตคู่ คู่ชีวิต” ให้กับชุมชนศิลาเอก อ.หัวหิน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557

Details
รูปแบบความสัมพันธ์

รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส

นักจิตวิทยาครอบครัวได้จำแนกรูปแบบความสัมพันธ์ของคู่สมรสออกเป็น 3 ประเภท คือ ความสัมพันธ์แบบฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบไม่พึ่งกัน และความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกันและกัน

Details

โครงการฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในวันแม่ในโครงการ “ฉันเป็นเด็กดี” ให้กับเทศบาลตำบลร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557

Details

โครงการครอบครัวอบอุ่น (หนึ่งวันเพื่อลูกรัก)

สถาบันครอบครัวเป็นวิทยากรสอนพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกวัยประถม ในโครงการครอบครัวอบอุ่น (ประจำปีงบประมาณ 2557) ให้กับเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ. สามพราน จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน 30 คนและเด็กอีก 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Details
วิทยากรกระบวนการ

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและให้ความรู้… โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวในระดับประเทศ

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และต้องการวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวมากว่า 15 ปี เชิญติดต่อมายังสถาบันครอบครัวไทย… ติดต่อ อ. จินตนา 086 3880169

Details

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่แท้จริงจะสอนให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

โครงการที่สอนให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยไม่ใช่โครงการของสถาบันครอบครัวไทยแม้ชื่อโครงการว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เหมือนกัน

การสอนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เช่น ใส่ถุงยงอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่การ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ที่แท้จริง เพราะอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่แท้จริงคือ “การละเว้นเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน” ต่างหาก

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทยได้ดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น ซึ่งนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในชื่อว่า “โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาและในชุมชนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งมีโรงเรียนกว่า 1,000 โรงและนักเรียนกว่า 300,000 คนที่ผ่านการอบรม… แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน (ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน) ที่ทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และใช้ชื่อโครงการเดียวกันว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” จนทำให้หลายคนสับสนว่าเป็นโครงการเดียวกันหรือคนละโครงการ

Details

อบรมครู "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" คอมแพสชั่น จ. เลย

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมครูเพื่อสอนหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้กับเจ้าหน้าของคอมแพสชั่น จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง

Details