โครงการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ. สามพราน จ. นครปฐม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “วัยใส รู้คิด พิชิตฝัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ป้องกันปัญหาการท้องในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Details

ตีอย่างมืออาชีพ

เมื่อลูกประพฤติตัวไม่เหมาะสมนั้นเขาอาจจะได้รับการลงโทษ ซึ่งจะใช้วิธีอะไรก็ขึ้นอยู่กับชนิดของความผิดและความเหมาะสม (การจำกัดสิทธิบางประการ การตัดเงินค่าขนม ฯลฯ) ไม่ใช่จะต้องตีทุกครั้งไป แต่ถ้าจำเป็นต้องตี พ่อแม่ก็ต้อง “ตีให้เป็น” เพราะไม่เช่นนั้นการตีอาจจะกลายเป็นผลเสียต่อลูกได้

Details

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ท้องไม่พร้อม

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมในโครงการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมต้นของโรงเรียน 11 แห่งในจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดให้เป็นโครงการนำร่องให้กับแต่ละโรงเรียนมัธยมทุกอำเภอ กิจกรรมนี้ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

Details

คนดีของพ่อ

ทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนของพ่อ สถาบันครอบครัวไทยได้ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในโครงการ “คนดีของพ่อ” โดยหลักสูตร อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

Details

ท้องไม่พร้อม

วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังปรับเปลี่ยนสู่วัยผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก อาทิ ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาการเข้ากลุ่มเพื่อนร่วมวัย ปัญหาการเรียน ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่าง ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลสูงวัย ปัญหาการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ เป็นต้น

Details

ห้องเรียนพ่อแม่-เรียนรู้การเป็นพ่อแม่ของลูกวัยรุ่น

ห้องเรียนพ่อแม่ (สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัย 10-17 ปี) เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น เพื่อเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครอบครัวในระดับประเทศ ดร. สมใจ รักษาศรี (ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย)

Details

การเลือกคู่ครอง

สถาบันครอบครัวไทย โดย ดร. สมใจ รักษาศรี ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Details

ค่ายครอบครัว

สถาบันครอบครัวไทย (องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการพัฒนาครอบครัว) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรใน ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ให้กับหลายกลุ่มและองค์กรในช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

Details

เลี้ยงลูกให้เรียนเก่ง

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่ง เราจึงเห็นกระแสการเรียนพิเศษ การติว โรงเรียนกวดวิชา และอีกสารพัดวิธี แต่นั่นคือคำตอบของคำว่าเรียนเก่งหรือ นักวิชาการทั้งหลายเห็นตรงกันว่าการ “อัด” วิชาความรู้อย่างเดียวไม่ได้ทำให้เด็กเรียนเก่ง เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของลูกไม่น้อยทีเดียว เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่ง นั่นไม่ใช่เพราะเขามีสติปัญญาไม่ดี หรือโง่อย่างที่บางคนคิด แต่มันเป็นผลมาจากวิธีการเลี้ยงดู

Details