ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดย…

  • การสนับสนุนพันธกิจของสถาบันครอบครัวไทย
  • สมัครเป็นสมาชิกวารสาร
  • บริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • ดร. สมใจ รักษาศรี  (081 6373209)
  • อ. จินตนา รักษาศรี (086 3880169)

หรือโอนเข้าบัญชีมูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 757-2-19239-8 เมื่อโอนแล้วกรุณาแฟกซ์ใบโอนมาที่ 02 5397254

 

[donation_form]

[donations_target format=”money”]

[donations_progress_bar]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment