เตรียมพร้อมก่อนวิวาห์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่โดยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะในกระบวนการการเรียนรู้ดังกล่าวคู่สมรสจะมีโอกาสได้รับรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ และจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อผลดีสำหรับการใช้ชีวิตคู่