หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ลูกวัยรุ่น)

การเลี้ยงลูกวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและตื่นเต้น หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น เพื่อการเลี้ยงดูลูกที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ