รักลูกให้ถูกทาง คือรักให้เป็น

รักลูกให้ถูกทาง หมายถึง การรักลูกให้เป็น

การ”รักลูกให้ถูกทาง” ไม่ใช่เรื่องที่พ่อแม่รักลูกของตนตามปกติ มีภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า “ลูกคือแขกคนสำคัญ เขาแวะมาชั่วครู่ แล้วก็ไปตามทางของเขาเอง พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ให้มาก” ดังนั้นพ่อแม่ต้องรักลูกให้เป็น การรักให้เป็น หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ลูกเป็นบุคคลคนหนึ่ง เขามีมิติทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

รักคือการเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ

ในการสัมมนาครั้งหนึ่งผู้เขียนในฐานะผู้นำการสัมมนาได้ถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา (ซึ่งเป็นคู่สมรสกัน และมีอยู่ราว ๆ 20 คู่) ว่า “ความรักคืออะไร” คำตอบที่ประมวลได้มีดังนี้ ความรักคือการให้, ความรักคือความเข้าใจ, ความรักคือความอบอุ่น, ความรักคือความผูกพัน, ความรักคือความหวานชื่น

ปกป้องชีวิตคู่ของคุณก่อนที่จะสายเกินไป

เกือบทุกวันที่ผมได้รับโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องปัญหาชีวิตคู่ ส่วนมากเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันและการทะเลาะเบาะแว้งกัน กลุ่มคนที่มาขอคำปรึกษาเหล่านี้แยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอยากแก้ปัญหา คือ อยากรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงชีวิตคู่ให้ราบรื่นขึ้น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่อยากจะ “แยกกัน” หรือ “เลิกกัน” ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากความไม่เข้าใจกัน การทะเลาะกัน และรู้สึกว่าไปกันไม่ได้อีกแล้ว ทนกันไม่ได้อีกแล้ว

ลูกของคุณอยู่ที่ไหน?

เรื่องราวของเด็กที่ตามหาพ่ออาจทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกไปต่าง ๆ นา ๆ บ้างก็รู้สึกสงสารและเห็นใจเด็ก บ้างก็รู้สึกว่าสื่อเล่นข่าวนี้มากเกินไป บ้างก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากเด็กทุกคนที่ไม่มีพ่อมาทำแบบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้น และบ้างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ทำไมเด็กที่อยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (ซึ่งไม่มีทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้อง) ไม่เห็นจะมีใครมาสนใจ??

วิธีเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้ได้ดี
พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือไม่เพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก (ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และค่านิยม ต่าง ๆ)