เด็กผู้หญิง

ให้เด็กได้เป็นเด็ก

สมัยที่ดิฉันยังเปิดสถานเลี้ยงเด็กอยู่นั้น เช้าจรดเย็นดิฉันจะขลุกอยู่ “เจ้าตัวเล็ก” เหล่านั้น ความน่ารักของเด็กแต่ละคน (ถ้าเราจะพยายามมองหา) ทำให้เวลา 10 ปีผ่านไปโดยไม่รู้ตัว แม้วันนี้จะปิดสถานเลี้ยงเด็กไปแล้ว (เพราะต้องมาทำงานกับวัยรุ่น) แต่ความประทับใจที่มีกับเด็ก ๆ เหล่านั้น (ที่วันนี้กำลังเป็นวัยรุ่น) ยังคงทำให้ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึง

รักลูกให้ถูกทาง คือรักให้เป็น

รักลูกให้ถูกทาง หมายถึง การรักลูกให้เป็น

การ”รักลูกให้ถูกทาง” ไม่ใช่เรื่องที่พ่อแม่รักลูกของตนตามปกติ มีภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า “ลูกคือแขกคนสำคัญ เขาแวะมาชั่วครู่ แล้วก็ไปตามทางของเขาเอง พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ให้มาก” ดังนั้นพ่อแม่ต้องรักลูกให้เป็น การรักให้เป็น หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ลูกเป็นบุคคลคนหนึ่ง เขามีมิติทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

ลูกของคุณอยู่ที่ไหน?

เรื่องราวของเด็กที่ตามหาพ่ออาจทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกไปต่าง ๆ นา ๆ บ้างก็รู้สึกสงสารและเห็นใจเด็ก บ้างก็รู้สึกว่าสื่อเล่นข่าวนี้มากเกินไป บ้างก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากเด็กทุกคนที่ไม่มีพ่อมาทำแบบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้น และบ้างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ทำไมเด็กที่อยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (ซึ่งไม่มีทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้อง) ไม่เห็นจะมีใครมาสนใจ??

วิธีเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้ได้ดี
พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือไม่เพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก (ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และค่านิยม ต่าง ๆ)