จนกว่าความตาย…

ทำอย่างไรที่คนสองคนจะร่วมชีวิตกันไปจนวันตาย ซึ่งอย่างน้อย ๆ ก็ร่วม 50 ปี การศึกษาและงานวิจัยพบว่ามีปัจจัยอยู่ 8 ข้อที่ทำให้การใช้ชีวิตดำเนินไปจนถึงวันที่ความตายมาพรากคนทั้งสองไปจากกัน ซึ่งทุกวันนี้มันค่อย ๆ เลือนหายไป เหลือแค่ “จนกว่าเราจะทนกันไม่ได้”

การเงินในชีวิตคู่

“เงิน” เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คู่สมรสขัดแย้งกันได้ง่าย ๆ และนำมาซึ่งความตึงเครียดในครอบครัว ผลการสำรวจพบว่าปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของการใช้ชีวิตคู่ ยิ่งถ้าสภาพการเงินเป็นแบบ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” ต้องเป็นหนี้เป็นสิน ต้องหยิบยืม ก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดให้กับชีวิตคู่ หลายคู่มีปากมีเสียงกัน เพราะเมื่อเงินไม่พอใช้ก็อาจจะมีการกล่าวโทษกันไปมาว่าใช้เงินเปลืองหรือแม้ กระทั่งไม่รู้จักช่วยกันทำมาหากิน ซึ่งจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง และกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้

วารสารสำหรับครอบครัว

การสื่อสารในชีวิตสมรส

การสื่อสารระหว่างสามีและภรรยานั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (1) ระดับคนรู้จักกัน (2) ระดับแบ่งปันข้อมูล (3) ระดับแบ่งปันความคิดความเห็น (4) ระดับแบ่งปันความรู้สึก (5) ระดับแบ่งปันอย่างลึกซึ้ง

รูปแบบความสัมพันธ์

รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส

นักจิตวิทยาครอบครัวได้จำแนกรูปแบบความสัมพันธ์ของคู่สมรสออกเป็น 3 ประเภท คือ ความสัมพันธ์แบบฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบไม่พึ่งกัน และความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกันและกัน

ความรุนแรงในครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีการทำร้ายกันระหว่างคู่สมรสอยู่ในลำดับที่ 30 ของโลก และสามีทำร้ายภรรยาอยู่ในลำดับที่ 7 ของโลก และความรุนแรงดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ​ซึ่งปัจจัยหลัก​ใน​การกระตุ้น​ให้ก่อ​เหตุ​เกิดจาก​การดื่ม​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์

นิสัยชอบซ้ำเติม

ไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นคนสมบูรณ์แบบ เราทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นเมื่อคนที่ไม่สมบูรณ์แบบสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกัน ข้อบกพร่องเหล่านั้นอาจจะไปกระทบความรู้สึก หรือไปรบกวนจิตใจของคู่สมรสได้ แต่เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ หากคู่สมรสให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกัน และยอมรับว่าคู่สมรสของตนเองเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ และร่วมมือกับคู่สมรสเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องนั้น ๆ

conflict between husband and wife

เกราะป้องกันความขัดแย้ง

ลิ้นกับฟันถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในทำนองว่าบางครั้งบางคราวมันอาจจะกระทบกระทั่งกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เวลาที่คู่รักเข้ากันได้ดี อะไร ๆ ก็ดูดีไปหมด แต่เวลาที่กระทบกระทั่งกัน

couple

ปกป้องชีวิตคู่ของคุณก่อนที่จะสายเกินไป ตอนที่ 2

ปกป้องชีวิตคู่ของคุณก่อนที่จะสายเกินไป ตอนที่ 2 (เนื้อจากนิตยสารสถาบันครอบครัว)

โดย… ดร. สมใจ รักษาศรี

ตอนที่แล้วผมได้พูดว่าการใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีแนวความคิดที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งได้แก่ (1) เส้นทางชีวิตคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป (2) ชีวิตคู่คือชีวิตแห่งการเรียนและปรับตัวเข้าหากันตลอดชีวิต (3) ชีวิตคู่คือชีวิตแห่งการเป็น “หุ้นส่วน” กัน (4) ชีวิตคู่คือชีวิตแห่งความรักความโรแมนติค ในตอนที่ 2 ของหัวข้อนี้ ผมอยากพูดถึง “สิ่งที่เป็นบ่อนทำลาย” ที่แอบแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งเป็นสิ่งอันตรายที่ทำลายชีวิตคู่มานักต่อนัก และคู่สมรสมักคิดไม่ถึงภัยอันตรายเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตคู่ของพวกเขา

sweet love

รักนั้นไม่หยาบคาย

พจนานุกรมนิยามความหมายของคำว่าหยาบคายไว้ว่าหมายถึง “ไม่สุภาพ” เช่น พูดจาหยาบคาย กริยาหยาบคาย สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความหยาบคายก็คือเรียบร้อย อ่อนโยน ประพฤติดี ละมุนละม่อม ความหยาบคายสามารถแสดงออกได้ทั้งคำพูดและการกระทำ อาทิเช่น

พลาดตรงไหน

มันไปพลาดตรงไหน

ชีวิตคู่ที่มีความสุข ใครบ้างไม่อยากมี แต่บางคนกลับว่ามันฟังดูคล้ายเทพนิยายเสียมากกว่าจะเป็นจริงได้ ช้าก่อน…อย่าเพิ่งด่วนสรุป อันที่จริงการแต่งงานน่าจะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ เพราะมันเริ่มต้นจากคนสองคนที่รักกันมาก มากเสียจนไม่เชื่อว่าจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักของพวกเขา ในที่สุดคนทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน และเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะเป็นคู่ที่รักกันจนใคร ๆ พากันอิจฉา