โครงการครอบครัวอบอุ่น (หนึ่งวันเพื่อลูกรัก)

สถาบันครอบครัวเป็นวิทยากรสอนพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกวัยประถม ในโครงการครอบครัวอบอุ่น (ประจำปีงบประมาณ 2557) ให้กับเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ. สามพราน จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน 30 คนและเด็กอีก 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและให้ความรู้… โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวในระดับประเทศ

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และต้องการวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวมากว่า 15 ปี เชิญติดต่อมายังสถาบันครอบครัวไทย… ติดต่อ อ. จินตนา 086 3880169

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่แท้จริงจะสอนให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

โครงการที่สอนให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยไม่ใช่โครงการของสถาบันครอบครัวไทยแม้ชื่อโครงการว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เหมือนกัน

การสอนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เช่น ใส่ถุงยงอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่การ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ที่แท้จริง เพราะอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่แท้จริงคือ “การละเว้นเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน” ต่างหาก

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทยได้ดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น ซึ่งนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในชื่อว่า “โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาและในชุมชนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งมีโรงเรียนกว่า 1,000 โรงและนักเรียนกว่า 300,000 คนที่ผ่านการอบรม… แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน (ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน) ที่ทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และใช้ชื่อโครงการเดียวกันว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” จนทำให้หลายคนสับสนว่าเป็นโครงการเดียวกันหรือคนละโครงการ

อบรมครู "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" คอมแพสชั่น จ. เลย

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมครูเพื่อสอนหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้กับเจ้าหน้าของคอมแพสชั่น จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง

หนังสือคือของชำร่วยที่ดีที่สุดในวันแต่งงาน

คุณกำลังหาของชำร่วยในวันแต่งงานอยู่หรือไม่? ของชำร่วยงานไหน ๆ ก็เหมือน ๆ กัน ลองให้หนังสือที่พูดถึงการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นของชำร่วยในวันแต่งงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณ หนังสือ “ความรัก” คือของชำร่วยที่ดีที่สุดสำหรับงานแต่งงาน

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน โรงเรียนวัดลาดพร้าว กทม.

สถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดลาดพร้าว กทม. ให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต (ค่ายนี้มีรัก) โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 101 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่อิงดอยรีสอร์ท จ. นครนายก เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน (12-13 มิถุนายน 2557)

นารีรัตน์ ม. 2

การอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นักเรียนมัธยมโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

สถาบันครอบครัวไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนนารีรัตน์ จ. แพร่ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญาหาพฤติกรรมทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557

อบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน "รักแท้จึงรอ"

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน “รักแท้จึงรอ” – ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น กับโครงการอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน – รักแท้จึงรอ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ วัยรุ่น ความรัก และเพศสัมพันธ์

ให้สัมภาษณ์สปริงนิวส์ กรณีลูกฆ่าพ่อแม่

ดร. สมใจ รักษาศรี ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ ดร. สมใจ รักษาศรี ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทยในประเด็นที่กำลังเป็นข่าวเกรียวกราวเกี่ยวกับกรณีลูกฆ่าพ่อแม่ว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

การอบรม “วันที่ลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นคือเวลาแห่งการท้าทายของพ่อแม่”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นและการเป็นพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่น