คนดีของพ่อ

ทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนของพ่อ สถาบันครอบครัวไทยได้ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในโครงการ “คนดีของพ่อ” โดยหลักสูตร อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ท้องไม่พร้อม

วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังปรับเปลี่ยนสู่วัยผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก อาทิ ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาการเข้ากลุ่มเพื่อนร่วมวัย ปัญหาการเรียน ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่าง ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลสูงวัย ปัญหาการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ เป็นต้น

ห้องเรียนพ่อแม่-เรียนรู้การเป็นพ่อแม่ของลูกวัยรุ่น

ห้องเรียนพ่อแม่ (สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัย 10-17 ปี) เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น เพื่อเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครอบครัวในระดับประเทศ ดร. สมใจ รักษาศรี (ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย)

การเลือกคู่ครอง

สถาบันครอบครัวไทย โดย ดร. สมใจ รักษาศรี ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายครอบครัว

สถาบันครอบครัวไทย (องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการพัฒนาครอบครัว) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรใน ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ให้กับหลายกลุ่มและองค์กรในช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน และ ฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอมโดยหลักสูตร อดเปรี้ยวไว้กินหวาน และ ฉันเป็นเด็กดี ให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย (มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557

เลี้ยงลูกวัยรุ่น หนังสือออกใหม่

แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ที่สำคัญ แต่พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นก็อาจจะรู้สึกวุ่นวายใจและบางครั้งอาจจะรู้สึกยุ่ง ยากใจในการเลี้ยงดูลูกที่เป็นวัยรุ่น นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างของลูกวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวลว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับลูกที่เลี้ยงมาตั้งแต่ แบเบาะ คำถามหลาย ๆ คำถามเกิดขึ้น เช่น ทำไมลูกจึงเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้

การให้ความรู้กับผู้ปกครองที่ลูกเป็นวัยรุ่น

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

สถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมค่ายฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

การอบรม ชีวิตคู่ คู่ชีวิต

"ชีวิตคู่ คู่ชีวิต"

สถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการอบรมคู่สมรสในหัวข้อ “ชีวิตคู่ คู่ชีวิต” ให้กับชุมชนศิลาเอก อ.หัวหิน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557

โครงการฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในวันแม่ในโครงการ “ฉันเป็นเด็กดี” ให้กับเทศบาลตำบลร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557