ฉันเป็นใครสำหรับวัยทำงาน

คนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนง่าย ๆ ไม่เรื่องมาก บางคนจู้จี้จุกจิก บางคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาตลอดเวลา แต่บางคนเป็นคนเคร่งเครียด บางคนเก็บตัว แต่บางคนเป็นคนเปิดเผย อะไรทำเป็นสาเหตุที่ทำให้คนแตกต่างกัน นักจิตวิทยาเรียกความแตกต่างกันนี้ว่า “ลักษณะทางอารมณ์” (Temperament) และด้วยลักษณะทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้มนุษย์มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างไปจากคนอื่น ลักษณะทางอารมณ์เหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เราแสดงออกมา แรงผลักดันนี้สามารถที่จะทำลายลักษณะที่เป็นปกติ และความสร้างสรรค์ของมนุษย์ลงไปได้ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

วารสารสำหรับครอบครัว

การอบรมก่อนแต่งงาน

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตคู่ ที่ชื่อว่า ฉันจะแต่งงาน เพื่อให้ความรู้กับคู่ที่จะแต่งงานกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์ (พ่อแม่และลูกวัยรุ่น) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว มีครอบครัวทั้งสิ้น 38 ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยแม่และลูกวัยรุ่น หรือพ่อและลูกวัยรุ่น การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนพนมเบญจา อ. เขาพนม จ. กระบี่ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 170 คนเข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรมโครงการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์