ฉันเป็นใครสำหรับวัยทำงาน

คนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนง่าย ๆ ไม่เรื่องมาก บางคนจู้จี้จุกจิก บางคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาตลอดเวลา แต่บางคนเป็นคนเคร่งเครียด บางคนเก็บตัว แต่บางคนเป็นคนเปิดเผย อะไรทำเป็นสาเหตุที่ทำให้คนแตกต่างกัน นักจิตวิทยาเรียกความแตกต่างกันนี้ว่า “ลักษณะทางอารมณ์” (Temperament) และด้วยลักษณะทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้มนุษย์มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างไปจากคนอื่น ลักษณะทางอารมณ์เหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เราแสดงออกมา แรงผลักดันนี้สามารถที่จะทำลายลักษณะที่เป็นปกติ และความสร้างสรรค์ของมนุษย์ลงไปได้ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง