วารสารสำหรับครอบครัว

การอบรมก่อนแต่งงาน

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตคู่ ที่ชื่อว่า ฉันจะแต่งงาน เพื่อให้ความรู้กับคู่ที่จะแต่งงานกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข