"อย่า" เพื่อจะไม่ "หย่า"

นอกจากศิลปะหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ ชีวิตคู่ แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ การหย่าร้าง ลดน้อยลง คือ การเลือกคู่ครอง ผลการศึกษายืนยันว่าการเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์ (พ่อแม่และลูกวัยรุ่น) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว มีครอบครัวทั้งสิ้น 38 ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยแม่และลูกวัยรุ่น หรือพ่อและลูกวัยรุ่น การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนพนมเบญจา อ. เขาพนม จ. กระบี่ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 170 คนเข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่