อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรมโครงการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์