การไม่ไว้วางใจลูกวัยรุ่น

บทสัมภาษณ์ ดร. สมใจ รักษาศรี ในรายการสำนึกทางสังคม ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-11.00 น. ทางวิทยุจุฬา FM. 101.5 MHz   ความท้าทายในการทำหน้าที่พ่อแม่ให้ประสบความสำเร็จ การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและประสบความสำเร็จถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญและท้าทายมากสำหรับทุกคนที่เป็นพ่อแม่ พ่อแม่ซึ่งไม่ได้เรียนรู้ทักษะในการเลี้ยงดูลูก (หรือไม่ยอมเรียนรู้) จึงมักประสบกับปัญหาในการเลี้ยงดูลูก ส่งผลให้ครอบครัวนั้นเกิดความระส่ำระสาย สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกที่ควรจะเป็นความรักความอบอุ่น กลับกลายเป็นความไม่เข้าใจ ความปวดร้าว และขมขื่น การเผชิญกับความกดดันในการเลี้ยงลูก พ่อแม่กำลังเผชิญกับความกดดันหลาย ๆ ประการในการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกวัยรุ่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ในโลกของวัยรุ่น เช่น เพศสัมพันธ์ สารเสพติด ติดเกมส์ติดโซเชียลมีเดีย ไม่สนใจการเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ สังคมที่เป็นพิษรอบตัววัยรุ่น   งานวิจัยที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับเวลาที่พ่อแม่มีในการอบรมสั่งสอนลูก พบว่ามีพ่อแม่เพียงแค่ 24.5% เท่านั้นที่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตร ในจำนวนนี้ร้อยละ 63% ให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลา”   ความสำคัญในการเชื่อถือในตัวลูกวัยรุ่น ความสงบสุขในครอบครัว (ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่น)…