อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ท้องไม่พร้อม

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมในโครงการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมต้นของโรงเรียน 11 แห่งในจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดให้เป็นโครงการนำร่องให้กับแต่ละโรงเรียนมัธยมทุกอำเภอ กิจกรรมนี้ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

คนดีของพ่อ

ทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนของพ่อ สถาบันครอบครัวไทยได้ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในโครงการ “คนดีของพ่อ” โดยหลักสูตร อดเปรี้ยวไว้กินหวาน