อดเปรี้ยวไว้กินหวาน และ ฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอมโดยหลักสูตร อดเปรี้ยวไว้กินหวาน และ ฉันเป็นเด็กดี ให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย (มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557