โครงการฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในวันแม่ในโครงการ “ฉันเป็นเด็กดี” ให้กับเทศบาลตำบลร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557