นารีรัตน์ ม. 2

การอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นักเรียนมัธยมโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

สถาบันครอบครัวไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนนารีรัตน์ จ. แพร่ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญาหาพฤติกรรมทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557