นิสัยชอบซ้ำเติม

ไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นคนสมบูรณ์แบบ เราทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นเมื่อคนที่ไม่สมบูรณ์แบบสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกัน ข้อบกพร่องเหล่านั้นอาจจะไปกระทบความรู้สึก หรือไปรบกวนจิตใจของคู่สมรสได้ แต่เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ หากคู่สมรสให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกัน และยอมรับว่าคู่สมรสของตนเองเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ และร่วมมือกับคู่สมรสเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องนั้น ๆ

อบรมครูหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

 

1-3 พฤษภาคม 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมครูสอน “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แนะนำให้ครูและผู้สนใจได้เข้าใจว่าหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” คืออะไรและจะใช้อย่างไร
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดอบรมในหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ให้กับเยาวชนและคนหนุ่สาว
เตรียมบุคลาการที่สามารถสอนหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียน

ครู ผู้นำเยาวชน และผู้สนใจที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รู้และเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการสอนวัยรุ่น และการให้คำแนะนำปรึกษาวัยรุ่น นอกจากนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมยังได้สิทธิที่จะไปร่วมสังเกตการณ์เมื่อสถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญให้ไปสอนที่โรงเรียนต่าง ๆ

ในปีนี้จะมีการอบรมครูสอนหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวานตามภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย

ประมาณเดือนกรกฎาคม จัดอบรมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน จัดอบรมที่ภาคเหนือ
ประมาณกลาง ๆ ปีจัดอบรมที่ภาคใต้
ประมาณตุลาคม จัดอบรมที่กรุงเทพฯอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดอบรมที่ อ. จินตนา  086 3880169 หรือติดต่อที่ somjai.raksasee@hotmail.com