อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นและโรคเอดส์โดย “โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน”

หลักการและเหตุผล

นานนับศตวรรษที่ค่านิยม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับสังคมและเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรา ภายใต้ค่านิยมเหล่านี้เยาวชนถูกสอน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้รู้จักการวางตัว การให้เกียรติและการเป็นคนมีศีลธรรม การประพฤติตัวเหลวไหลเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ ค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นกรอบที่คอยควบคุมเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างถูกอย่างควร

แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรมในโลกยุคไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับสื่อนานาชนิด รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับวัยรุ่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการมีทักษะชีวิตที่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีและขาดการรับผิดชอบ ตลอดจนความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสำคัญ เพราะเป็นวัยที่กำลังปรับเปลี่ยนระหว่างความเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก อาทิ ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาการเข้ากลุ่มเพื่อนร่วมวัย ปัญหาการเรียน ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่าง ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลสูงวัย ปัญหาการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ เป็นต้น

รักแท้จึงรอ

เพลงรักแท้จึงรอ เพลงประจำโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"

เพลงรักแท้จึงรอ เขียนขึ้นโดย อ.จินตนา รักษาศรี เมื่อ พ.ศ.2545 สำหรับโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ไฮไลท์ที่สำคัญของเพลงนี้ก็คือ “การรอคอยจนถึงวันแต่งงาน” ได้คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงและดนตรี เพื่อให้ช่วยปรับปรุงและเรียบเรียงเนื้อร้องและทำนอง โดยมีวงดนตรีแกรนเอ็กซ์แฟมมิลีช่วยร้องเป็นตัวอย่างให้ โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต๋)

นารีรัตน์ ม. 2

การอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นักเรียนมัธยมโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

สถาบันครอบครัวไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนนารีรัตน์ จ. แพร่ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญาหาพฤติกรรมทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557

นิสัยชอบซ้ำเติม

ไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นคนสมบูรณ์แบบ เราทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นเมื่อคนที่ไม่สมบูรณ์แบบสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกัน ข้อบกพร่องเหล่านั้นอาจจะไปกระทบความรู้สึก หรือไปรบกวนจิตใจของคู่สมรสได้ แต่เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ หากคู่สมรสให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกัน และยอมรับว่าคู่สมรสของตนเองเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ และร่วมมือกับคู่สมรสเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องนั้น ๆ

อบรมครูหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

 

1-3 พฤษภาคม 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมครูสอน “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แนะนำให้ครูและผู้สนใจได้เข้าใจว่าหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” คืออะไรและจะใช้อย่างไร
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดอบรมในหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ให้กับเยาวชนและคนหนุ่สาว
เตรียมบุคลาการที่สามารถสอนหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียน

ครู ผู้นำเยาวชน และผู้สนใจที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รู้และเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการสอนวัยรุ่น และการให้คำแนะนำปรึกษาวัยรุ่น นอกจากนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมยังได้สิทธิที่จะไปร่วมสังเกตการณ์เมื่อสถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญให้ไปสอนที่โรงเรียนต่าง ๆ

ในปีนี้จะมีการอบรมครูสอนหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวานตามภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย

ประมาณเดือนกรกฎาคม จัดอบรมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน จัดอบรมที่ภาคเหนือ
ประมาณกลาง ๆ ปีจัดอบรมที่ภาคใต้
ประมาณตุลาคม จัดอบรมที่กรุงเทพฯอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดอบรมที่ อ. จินตนา  086 3880169 หรือติดต่อที่ somjai.raksasee@hotmail.com

 

อบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน "รักแท้จึงรอ"

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน “รักแท้จึงรอ” – ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น กับโครงการอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน – รักแท้จึงรอ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ วัยรุ่น ความรัก และเพศสัมพันธ์