conflict between husband and wife

เกราะป้องกันความขัดแย้ง

ลิ้นกับฟันถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในทำนองว่าบางครั้งบางคราวมันอาจจะกระทบกระทั่งกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เวลาที่คู่รักเข้ากันได้ดี อะไร ๆ ก็ดูดีไปหมด แต่เวลาที่กระทบกระทั่งกัน