โครงการ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 23-24, 27-28, 29-30 มกราคม 2557 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในโครงการ “การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 598 คน จาก 4 โรงเรียนในเขตเทศบาลมาบตาพุดเข้ารับการอบรม

กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 สถาบันครอบครัวไทยได้ร่วมกับโรงเรียนวัดลาดพร้าวและสหคริสตจักรแบ๊บติสต์กรุงเทพฯและภาคกลาง จัดกิจกรรม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนของพ่อ ให้กับนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.