รักลูกให้ถูกทาง คือรักให้เป็น

รักลูกให้ถูกทาง หมายถึง การรักลูกให้เป็น

การ”รักลูกให้ถูกทาง” ไม่ใช่เรื่องที่พ่อแม่รักลูกของตนตามปกติ มีภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า “ลูกคือแขกคนสำคัญ เขาแวะมาชั่วครู่ แล้วก็ไปตามทางของเขาเอง พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ให้มาก” ดังนั้นพ่อแม่ต้องรักลูกให้เป็น การรักให้เป็น หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ลูกเป็นบุคคลคนหนึ่ง เขามีมิติทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

รักคือการเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ

ในการสัมมนาครั้งหนึ่งผู้เขียนในฐานะผู้นำการสัมมนาได้ถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา (ซึ่งเป็นคู่สมรสกัน และมีอยู่ราว ๆ 20 คู่) ว่า “ความรักคืออะไร” คำตอบที่ประมวลได้มีดังนี้ ความรักคือการให้, ความรักคือความเข้าใจ, ความรักคือความอบอุ่น, ความรักคือความผูกพัน, ความรักคือความหวานชื่น