การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสม

เรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวคือรากฐานของสังคม ถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็ง สังคมก็จะอ่อนแอ” แต่ทุกวันนี้สถาบันครอบครัวกำลังถูกเล่นงานอย่างหนัก ปัญหานานัปการระดมเข้าหาครอบครัว และก่อให้เกิดปัญหาสืบเนื่องตามมาอีกมากมาย ครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขดูจะกลายเป็นเหมือนเทพนิยายที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง บางคู่แต่งงานกันไม่กี่เดือนก็ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นขอแยกทางกัน

ปกป้องชีวิตคู่ของคุณก่อนที่จะสายเกินไป

เกือบทุกวันที่ผมได้รับโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องปัญหาชีวิตคู่ ส่วนมากเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันและการทะเลาะเบาะแว้งกัน กลุ่มคนที่มาขอคำปรึกษาเหล่านี้แยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอยากแก้ปัญหา คือ อยากรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงชีวิตคู่ให้ราบรื่นขึ้น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่อยากจะ “แยกกัน” หรือ “เลิกกัน” ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากความไม่เข้าใจกัน การทะเลาะกัน และรู้สึกว่าไปกันไม่ได้อีกแล้ว ทนกันไม่ได้อีกแล้ว