ลูกของคุณอยู่ที่ไหน?

เรื่องราวของเด็กที่ตามหาพ่ออาจทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกไปต่าง ๆ นา ๆ บ้างก็รู้สึกสงสารและเห็นใจเด็ก บ้างก็รู้สึกว่าสื่อเล่นข่าวนี้มากเกินไป บ้างก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากเด็กทุกคนที่ไม่มีพ่อมาทำแบบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้น และบ้างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ทำไมเด็กที่อยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (ซึ่งไม่มีทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้อง) ไม่เห็นจะมีใครมาสนใจ??