วารสารราย 3 เดือนเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการสร้างชีวิตครอบครัวที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเพื่อให้สาระประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว

วารสารครอบครัวโดยสถาบันครอบครัวไทย

ขนาด A4 ปก 4 สี เนื้อในขาวดำ 24 หน้า เนื้อใน 4 สี 8 หน้า

  • ขายปลีกราคาเล่มละ 60 บาท
  • สมัครสมาชิก 1 ปี (ได้รับ 6 ฉบับ) ราคา 210 บาท
  • สมัครสมาชิก 2 ปี (ได้รับ 12 ฉบับ ราคา 400 บาท

สั่งซื้อจำนวนมากเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงาน จะได้ราคาพิเศษ

ติดต่อสมัครสมาชิกหรือลงโฆษณาที่ 02 9354970-71หรือ 081 8690270 (อ.จินตนา)