เชิญมาร่วมงานกับเรา…

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักงานด้านครอบครัว ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความสุข คุณสามารถมาร่วมงานกับเราได้ ติดต่อเราวันนี้…

สถาบันครอบครัวไทยต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งเลขานุการ/ธุรการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือ ปวช. หรือ ปริญญาตรี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (โดยเฉพาะโปรแกรม office)
 4. สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งไทยและอังกฤษ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 6. รักงานด้านการพัฒนาครอบครัว

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. รับโทรศัพท์/ติดต่อประสานงาน
 2. พิมพ์งานหรือเอกสาร จัดเก็บเอกสาร
 3. จัดเตรียมเอกสารและทำธุระของสำนักงานในเรื่องธนาคาร  ไปรษณีย์  ประกันสังคม สรรพากร และอื่น ๆ
 4. เป็นทีมงานในกิจกรรมการอบรม
 5. ดูสต๊อคหนังสือและบทเรียน  รวมทั้งการจัดทำเอกสารเมื่อมีการจำหน่ายหนังสือ
 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

วันเวลาทำงาน

จันทร์-เสาร์  8.30-17.00 น.

ระยะเวลาทดลองงาน

3 เดือน

 

สนใจร่วมงานกับสถาบันครอบครัวไทย ติดต่อสมัครได้ที่

อ. จินตนา  086 3880169 ทุกวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment