[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ผู้บริหาร

 • ดร. สมใจ รักษาศรี ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ
 • อ. จินตนา รักษาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ประสานงาน

กรรมการมูลนิธิ

 • ดร. สมใจ  รักษาศรี                       ประธานกรรมการ
 • นางจินตนา รักษาศรี                       รองประธานกรรมการ
 • ม.ล. อาภาวรินทร์  เกษมศรี             กรรมการและเหรัญญิก
 • นายจอมทรัพย์  ตั้งจิตเพียรโชค        กรรมการ
 • นางพูนศรี  จิตติรังสรรค์                  กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษามูลนิธิ

 • นายเดวิด  นิวตัน
 • นางอมรม  จันทร์ช่วง
 • นายสมบัติ อิสระวาณิชย์
 • ศจ. ชำนาญ แสงฉาย
 • ดร. วันทนี เอ็นโด

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

สำนักงาน

6/142 ซ.15  ถ.สตรีวิทยา 2 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02 9354970-71 แฟกซ์ 02 5397254[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

แผนที่ในการเดินทาง

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ข้อความที่ต้องการติดต่อ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]

Send message

[/vc_column][/vc_row]