ฉันเป็นใครสำหรับวัยทำงาน

คนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนง่าย ๆ ไม่เรื่องมาก บางคนจู้จี้จุกจิก บางคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาตลอดเวลา แต่บางคนเป็นคนเคร่งเครียด บางคนเก็บตัว แต่บางคนเป็นคนเปิดเผย อะไรทำเป็นสาเหตุที่ทำให้คนแตกต่างกัน นักจิตวิทยาเรียกความแตกต่างกันนี้ว่า “ลักษณะทางอารมณ์” (Temperament) และด้วยลักษณะทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้มนุษย์มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างไปจากคนอื่น ลักษณะทางอารมณ์เหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เราแสดงออกมา แรงผลักดันนี้สามารถที่จะทำลายลักษณะที่เป็นปกติ และความสร้างสรรค์ของมนุษย์ลงไปได้ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

Details

จนกว่าความตาย…

ทำอย่างไรที่คนสองคนจะร่วมชีวิตกันไปจนวันตาย ซึ่งอย่างน้อย ๆ ก็ร่วม 50 ปี การศึกษาและงานวิจัยพบว่ามีปัจจัยอยู่ 8 ข้อที่ทำให้การใช้ชีวิตดำเนินไปจนถึงวันที่ความตายมาพรากคนทั้งสองไปจากกัน ซึ่งทุกวันนี้มันค่อย ๆ เลือนหายไป เหลือแค่ “จนกว่าเราจะทนกันไม่ได้”

Details

ฉันเป็นเด็กดี มีสุขภาพแข็งแรง

การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในชีวิต สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ และเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้นต้องพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม

Details

ห่างไกลยาเสพติด

ทั้งพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังระดมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

Details
วารสารสำหรับครอบครัว

การอบรมก่อนแต่งงาน

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตคู่ ที่ชื่อว่า ฉันจะแต่งงาน เพื่อให้ความรู้กับคู่ที่จะแต่งงานกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข

Details

สัมผัสที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์

การสัมผัสในลักษณะต่างๆสามารถพัฒนาการไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ดังนี้
จับมือถือแขน 10% หอมแก้ม 20% จูบ 40% กอดจูบ 60% ลูบคลำ 80% จับต้องของสงวน 100%

Details

"อย่า" เพื่อจะไม่ "หย่า"

นอกจากศิลปะหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ ชีวิตคู่ แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ การหย่าร้าง ลดน้อยลง คือ การเลือกคู่ครอง ผลการศึกษายืนยันว่าการเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่

Details